Vertrouwenspersoon/ Klachtenfunctionaris

 

 

 

VERTROUWENSPERSOON
De extern vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten/ meldingen van onvrede, ondermeer bij onheuse bejegening, ongewenst gedrag of misstanden.

De extern vertrouwenspersoon is geen klachtbehandelaar maar begeleid degene die zich bij hem meld. Het kan gaan om een vertrouwelijk gesprek dat gaat over pesten op het werk, ongewenst gedrag, intimidatie of als iemand iets wil bespreken dat hij/ zij niet met collega’s of de leidinggevende kan bespreken. Gesprekken met de extern vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk dat wil zeggen dat er niets aan een ander verteld wordt als de melder dat niet wil.

De taak van de extern vertrouwenspersoon is: 1ste opvang, informatie verstrekken, luisterend oor zijn, adviseren over mogelijkheden, verwijzen naar instanties, empoweren van de melder, ondersteuning bieden bij probleemoplossende gesprekken tussen partijen en bieden van nazorg.

Als extern vertrouwenspersoon maak ik afspraken met organisaties om voor hen als extern vertrouwenspersoon te fungeren. Op afroep ben ik beschikbaar. Over de wijze waarop dit gebeurt worden afspraken gemaakt.  Afspraken worden gemaakt over informatieverschaffing en voorlichting.

 

KLACHTENFUNCTIONARIS                                                                                                                                                   De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) schrijft voor dat iedere zorgaanbieder een klachtenfunctionaris heeft.

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en zorgverlener, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen de cliënt en de zorgverlener, teneinde de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De klachtenfunctionaris neemt een onafhankelijke positie zonder een (voor)oordeel over het probleem tussen client en zorgaanbieder.

De kerntaken van de klachtenfunctionaris zijn: opvang, informatie en advies, geven van bijstand, bemiddeling tussen partijen, procesbegeleiding en voortgangsbewaking, voorlichting en scholing over (klacht)recht en klachtenmanagement, signalering en advisering, in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg en advisering en beleidsontwikkeling in het kader van klachtenmanagement.

Als klachtenfunctionaris maak ik afspraken met organisaties om voor hen als extern klachtenfunctionaris  te fungeren. Op afroep ben ik beschikbaar. Over de wijze waarop dit gebeurt worden afspraken gemaakt.  Afspraken worden gemaakt over informatieverschaffing en voorlichting.