VANLEUSDEN HR Consultancy & Coaching

Welkom op de site van VANLEUSDEN HR Consultancy & Coaching. De verbindende factor tussen ontwikkeling en prestatie.

Persoonlijke en loopbaanontwikkeling

Om succesvol te zijn in uw werk en samenwerking met anderen is het van belang dat u inzicht hebt in wie u bent, wat u kunt en wat u wilt. Heeft u dit inzicht? Vergroot uw zelfbewustzijn en leer u te verbinden met anderen. Ontwikkel uw vaardigheden en talenten. VANLEUSDEN HR coacht u bij het verkrijgen van inzicht, het komen tot prestaties en het maken van (loopbaan)keuzes. Lees verder.

Teamontwikkeling

Medewerkers die samenwerken in een team spreken niet altijd elkaars taal. Dit kan communicatieproblemen, misverstanden en ergernissen geven. Teamwerk is het bouwen aan vertrouwen, commitment geven aan de doelstellingen en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Teams die in hun flow zitten komen tot betere prestaties. Wilt u dat uw teams bevlogen zijn in hun werk?  VANLEUSDEN HR heeft teamprogramma’s die bijdragen aan het verbeteren van samenwerking, het bouwen aan vertrouwen en vergroten van de teameffectiviteit. Lees verder.

Vertrouwenspersoon

Bij ongewenst gedrag in uw organisatie kan een vertrouwenspersoon conflictescalatie of uitval van uw medewerkers voorkomen. Ongewenst gedrag zijn situaties als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie.  Door een vertrouwenspersoon in uw organisatie aan te stellen werkt u aan een goede werksfeer, het welzijn van de medewerkers en laat u zien dat een respectvolle omgang de norm is.  Als organisatie neemt u elke klacht serieus, maar soms is het lastig over ongewenste omgangsvormen te spreken binnen de organisatie. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon kan dan uitkomst bieden. Lees verder.

 P&O ondersteuning

Wilt u afwezigheid van uw vaste P&O adviseur/ manager opvangen of  heeft u een tijdelijk P&O project maar geen menskracht. Dan kan het inhuren van externe ondersteuning een uitkomst bieden. Behoort u tot het MKB en heeft u behoefte aan P&O deskundigheid bij uw personeelsvraagstukken maar u wilt/ kunt geen P&O’er in dienst nemen dan is het mogelijk om deze op uurbasis in te huren. Lees verder.